DanishEnglishEnglish
  • Priser og betaling

Priser og betaling

Kontakt os for tilbud

Priserne er altid afhængige af, hvilken type og kvalitet du ønsker. Du er altid velkommen til at henvende dig til os og bede om et tilbud. Under normale omstændigheder kan vi fremsende et tilbud i løbet af få dage, når blot vi kender type og kvalitet.

Da vi har samhandel med de fleste lande i Europa ved vi nogenlunde, hvilke typer træer, der er salgsbare på det pågældende marked, men det er altid bedst selv at besigtige træerne.

Betaling

Hvordan betalingen skal foregå er individuel, men aftales altid, når der er foretaget prøvemærkning. Oftest opdeles betalingen i tre rater:

Første rate (typisk 10%) når handlen indgås og kontrakten underskrives.
Anden rate (typisk 40%) inden fældning af træerne påbegyndes.
Tredje rate (typisk 50%) inden træerne forlader vores læsseplads.

Eller bankgaranti i en dansk bank.

Hvad koster et juletræ?

pris_paa_juletrae_overgaard

Du er altid velkommen til at være helt eller delvis til stede under hele oparbejdningen (fældning, netning og læsning på bil). Har vi har mulighed for det, stiller vi naturligvis både kost og logi til rådighed.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.
DanishEnglishEnglish